tarieven

Tarieven en vergoedingen 2019

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp binnen de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) en de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Er is geen sprake van een eigen bijdrage. Wel vallen de vergoedingen onder het zgn. verplicht of wettelijk eigen risico. Het wettelijk eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf moet hebben betaald voordat de zorg uit het basispakket wordt vergoed. Indien u daarnaast niet zelf hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico – teneinde uw zorgpremie te verlagen- is het (wettelijk) eigen risico in 2019 vastgesteld op € 385, -. Dit is het bedrag dat je dan maximaal betaalt. Met een vrijwillig risico wordt kan dit bedrag echter hoger worden. Het wettelijk eigen risico wordt door de zorgverzekeraar met u verrekend.

Verwijzing huisarts

Voorwaarde voor vergoeding vanuit de basisverzekering is dat er een verwijzing is van de huisarts. In deze verwijzing dient minimaal  te zijn opgenomen de datum van verwijzing, de AGB-code van de huisarts, de vermelding dat er sprake is van een DSM-V stoornis ( of het vermoeden daarvan) en dat het gaat om een verwijzing naar de GBGGZ of SGGZ.
De kosten voor de GBGGZ worden door de praktijk in principe rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekering. U hoeft dan dus geen kosten voor te schieten. Dit geldt echter alleen voor cliënten die bij een ziektekostenverzekering aangesloten zijn, waarmee de praktijk een contract heeft kunnen sluiten.

De kosten voor psychotherapie in het kader van de SGGZ dient u eerst zelf te betalen. Middels restitutie krijgt u veelal ongeveer 70% van de onkosten vergoed door ziektekostenverzekering. Het is het streven van de praktijk ook voor psychotherapie bij ziektekostenverzekeraars gecontracteerd te zijn.

Niet alle klachten worden vergoed. Als er sprake is van een aanpassingsstoornis, werkgerelateerde- of relatieproblemen zullen de kosten van de behandeling zelf moeten worden betaald, tenzij deze toch vanuit een aanvullende verzekering kunnen worden vergoed.

No-show tarief

Niet nagekomen afspraken worden wel in rekening gebracht indien men zich niet tenminste 24 uur tevoren heeft afgemeld middels telefoon of e-mailbericht.
Deze kosten bedragen € 90,- en worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Zelfbetalende cliënten

Cliënten die buiten een verwijzing van de huisarts om hulp zoeken bij de praktijk kunnen de psychologische hulpverlening zelf betalen. De kosten per consult van 50 minuten bedragen € 90,-.