format verwijzing GGZ

Voor een goede en complete verwijzing naar mijn praktijk, vraag ik verwijzers gebruik te maken van het format verwijzing GGZ dat door NHG wordt geadviseerd. Klik hier voor het format.