praktijk

MERCURIUS is de kleinschalige praktijk voor psychologische hulpverlening van Pieter de Jong, GZ-psycholoog en psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCt® en EMDR Europe practitioner, te Schalkhaar, nabij Deventer.

Locatie
De praktijk is gevestigd aan huis en de gespreksruimte bevindt zich op de eerste etage. Met mensen die slecht ter been zijn kunnen eventueel in de huiskamer gesprekken worden gehouden.

Doelgroepen
De psychologische hulpverlening van de praktijk richt zich op mensen met klachten als:

  • somberheid en depressie
  • overspannenheid en burn-out
  • angsten en fobieën
  • verwerkingsproblematiek
  • identiteitsproblematiek
  • zingevingsproblematiek
  • persoonlijkheidsproblematiek

Er is verder expertise op de volgende aandachtsgebieden:

transpersoonlijke ervaringen
psychologisch trauma
hoogbegaafdheid

De kracht van het kleine
De praktijk is kleinschalig en dit betekent dat er in een periode maar een beperkt aantal cliënten geholpen kan worden. In de beperking zit echter ook de kracht van de praktijk; op deze wijze kan de aandacht ten volle naar de problematiek van de cliënt gaan.

Pieter de Jong (*1967) Ik ben al jaren psycholoog en ben werkzaam geweest als eerstelijnspsycholoog, penitentiair inrichtingspsycholoog en psycholoog in een angstbehandelcentrum. Tevens heb ik ruim 9 jaar gewerkt in een instelling voor terbeschikkinggestelden en 3 jaar in een forensisch psychiatrische polikliniek. Momenteel werk ik een groot deel van mijn tijd als GZ-psycholoog en psychotherapeut binnen een team voor behandeling van complex trauma en een team voor behandeling van persoonlijkheidsproblematiek binnen een grote GGZ-instelling.

Binnen mijn werk maak ik gebruik van interventies en technieken uit de cognitieve therapie en gedragstherapie, en daarnaast geef ik EMDR behandelingen en gebruik ik mindfulness binnen mijn behandeling.
Binnen mijn praktijk wil ik mij met name richten op mensen met bijzondere of transpersoonlijke ervaringen. Met mijn jarenlange studie en verdieping in de parapsychologie, mystiek en het zogenaamde paranormale wil ik mensen helpen deze ervaringen te integreren in hun leven. Ook voor zingevingsproblematiek is binnen mijn praktijk ruimte. Hierbij maak ik gebruik van inzichten uit en ervaring met transpersoonlijke psychotherapie.
Mijn eigen worsteling met mijn hoogbegaafdheid heeft mij veel inzichten verschaft die ik kan inzetten voor mensen met soortgelijke problematiek.
Bij dit alles hoop ik mijn eigen levenservaring en psychologische kennis en vaardigheid ten volle te kunnen gebruiken voor mijn cliënten.