vakantie- en ziekte

In de zomervakantie en gedurende andere, langduriger afwezigheid van psycholoog De Jong wordt er zorg voor gedragen dat er een psycholoog bereid wordt gevonden de praktijk waar te nemen, in die zin dat er contact met deze psycholoog kan worden gezocht bij behoefte tot een gesprek. Op dit moment bestaat er een dergelijk samenwerkingsverband met:

Drs. R. Plomp, GZ-psycholoog (BIG: 19915360625), praktijk houdend in Deventer en omstreken (praktijkadisa.wixsite.com)
Er kan gemaild worden naar GZ-psychologe Plomp via e-mailadres: praktijkadisa@gmail.com

Drs. F.J.A.A. Schurmans, GZ-psycholoog (BIG:39043603025), psychotherapeut  (BIG: 59043603016) en klinisch psycholoog, praktijk houdend in Deventer (www.psychotherapie-deventer.nl)
Er kan gebeld worden naar psychotherapeute Schurmans op nummer 06-10998542 of e-mailen naar fabiola@psychotherapie-deventer.nl